zdravie, vzťahy, rodina, ako ovplyvňujú vzťahy naše zdravie, vplyv vzťahov a rodiny na zdravie, psychické príčiny zdravotných problémov, rodinné príčiny zdravotných problémov, celostné zdravie a vzťahy

Zdravie, vzťahy a rodina… Aké sú príčiny a dôsledky ❣

Ako ovplyvňujú VZŤAHY naše ZDRAVIE ? Aká je príčina ?

Ako ovplyvňuje RODINA naše ZDRAVIE ?

Je možné vytvoriť lepšie základy pre to, aby sme MY A NAŠE DETI BOLI ZDRAVŠÍ A ŠŤASTNEJŠÍ ?

Je možné ovplyvniť „osud“ nás a našich detí ?

Je možné vytvoriť lepšie základy pre to, aby naše dieťa bolo zdravšie a šťastnejšie ?
ÁNO ! ! ! 

Ako to súvisí s nami, našimi rodičmi a predkami ? 

Dnes to bude inak ako o strave… dnes úprimne a otvorene… osobné skúsenosti, skúsenosti v praxi, vzťahy a rodina…   (na konci článku však môžete nájsť vplyv stravy na vzťahy, obličky, základy diagnostiky oslabených vzťahov z tváre…

zdravie, vzťahy, rodina, ako ovplyvňujú vzťahy naše zdravie, vplyv vzťahov a rodiny na zdravie, psychické príčiny zdravotných problémov, rodinné príčiny zdravotných problémov, celostné zdravie a vzťahy

Odpovede na rôzne otázky vznikali ťažko a postupne na základe dlhoročného bádania v oblasti príčin chorôb, v oblasti mechanizmu karmy a rodinných vzťahov. Prvotné základy a súvislosti môžete nájsť aj v knihe Tajomstvo rodových línií od Jirího Nemčeka, ktorý v knihe popisuje a predkladá 20 ročné skúsenosti v tejto oblasti a samozrejme u skúsených terapeutov. Skúsenosti sú nadovšetko !

„To, čo najviac ovplyvňuje náš súčasný život, osud, zdravie, vitalitu a dlhovekosť je opakujúce sa fraktál asi 4 generácií predkov, na nastávajúce asi 4 generácie potomkov. Predstavte si seba ako stojíte uprostred“

Podľa S.N. Lazareva Vaša babička nastavuje energeticko-informačne Vašu matku a Vás, Vaša matka Vás a svoje vnúčatá/Vaše deti, Vy svoje dieťa a svoje vnúčatá/ichdeti. Ide o vplyv najbližší a najsilnejší. Z našej skúsenosti a praxe môžem iba súhlasiť.

Chcete vedieť aké je tajomstvo rodových línií a zdravia ?

1. Naši predkovia „nastavujú“, dávajú základ našich budúcich vzťahov, nášho budúceho partnera a vzťah s ním.

2. Tento vzťah nastavuje zdravie a motiváciu k počatiu, priebehu pôrodu a zdravie.

3. Motivácia, prijatie počatia a potomka ovplyvňuje priebeh 1.trimestra tehotenstva. Následne aj inteligenciu a potenciál duchovného rastu v priebehu života.

zdravie, vzťahy, rodina, ako ovplyvňujú vzťahy naše zdravie, vplyv vzťahov a rodiny na zdravie, psychické príčiny zdravotných problémov, rodinné príčiny zdravotných problémov, celostné zdravie a vzťahy

4. Prvý trimester tehotenstvo určuje nielen priebeh celého prenatálneho obdobia, ale aj témy a výzvy, ktoré bude naše dieťatko v živote riešiť.

5. Prenatálny vývoj ovplyvňuje priebeh pôrodu a prvých 21 rokov života, v rôznych cykloch, ovplyvňujúce rôzne doterajšie životné „výzvy“ (zvládnuté aj nezvládnuté rodičov a rodu.

6. To opäť nastavuje vzťahy našim deťom a tzv. partnerskú cestu (život a zdravie v partnerstve/manželstve)

zdravie, vzťahy, rodina, ako ovplyvňujú vzťahy naše zdravie, vplyv vzťahov a rodiny na zdravie, psychické príčiny zdravotných problémov, rodinné príčiny zdravotných problémov, celostné zdravie a vzťahy

7.  Základné vzťahy, ktoré riešime celý život sú minimálne štyri: vzťah k rodičom, vzťah k partnerom, vzťah so svojim vnútorným dieťom (vnútornými psychickými, duševnými zraneniami v živote), vzťah k sebe samému v súčasnosti

8. Vzťah k rodičom výrazne ovplyvňuje naše zvyšné vzťahy (uvedené vyššie). Vzťah k rodičom uručuje, akých partnerov si priťahuje a aké špecifické konflikty s nimi riešime. Vzťah k nášmu vnútormého dieťaťu výrazne ovplyvňuje priebeh vzťahu s našim parnerom. Určuje, aké budeme mať vo vzťahu hranice, tolerancie, ako budeem sami sebou,ako sa budeme alebo nebudeme môcť realizovať, či budeme šťastní alebo sa budeme vo vzťahu trápiť.

tehotenstvo, pôrod, dôsledky tehotenstva a pôrodu

9. Toto všetko vyššie uvedené odovzdávame našim potomkom, podobne, ako 3-4 generácie predkov ovplyvnili nás a náš „osud“. Tak aj my ovplyvňujeme nastavenie vnímania, postojov, lipnutia, fyzického aj psychického zdravia, žiarlivosť, sexualitu, dlhovekosťči úspech v živote, v podstate životaschopnosť celostne: fyzicky, psychicky, duševne a celkové šťastie v živote, ….

10. takto to odovzdáme minimálne 3 až 4 generáciám potomkov.

zdravie, vzťahy, rodina, ako ovplyvňujú vzťahy naše zdravie, vplyv vzťahov a rodiny na zdravie, psychické príčiny zdravotných problémov, rodinné príčiny zdravotných problémov, celostné zdravie a vzťahy

To, čo najviac ovplyvňuje náš súčasný život, osud, zdravie, vitalitu a dlhovekosť je opakujúce sa fraktál asi 4 generácií predkov, na nastávajúce asi 4 generácie potomkov. Predstavte si seba ako stojíte „uprostred“…

Nič horšieho nemôžeme svojim potomkom odovzdať, žiadnou väčšiu záťaž, ako naše neprežité sny, nerealizované vízie, neprežité lásky, neodpustenie vo vzťahoch, opakované hnevy, zlosti, a náš život neprežitý v seba poznaní a seba láske. Preto napriek ťažkostiam tejto doby sa snažme svoj život žiť naplno, užívať si každý okamih, deň….všetky ťažkosti nás majú niečo naučiť a posunúť ďalej ❣

Držím palce všetkým, aby sa dokázali pozrieť na svoje strachy, na svoje obmedzenia, na opakujúce sa situácie v živote, na svoj potláčaný hnev alebo opakujúce sa výbuchy zlosti, na svoje pocity nedostatočnosti a na to, ako tieto pocity ovplyvňujú naše rozhodovanie, pod naučeným tlakom „musím“ alebo „nemôžem“.   Ak rozpustia rodičia tieto vzorce zo svojho detstva, prevzaté od svojich rodičov a zo svojho rodu, rozpustia sa tieto vzorce a v poli našich predkov a potomkov. Rodičia sú teda tou najväčšou nádejou pre budúcnosť celej svojej nasledujúcej generácie…

zdravie, vzťahy, rodina, ako ovplyvňujú vzťahy naše zdravie, vplyv vzťahov a rodiny na zdravie, psychické príčiny zdravotných problémov, rodinné príčiny zdravotných problémov, celostné zdravie a vzťahy

Každý z nás to má inak…stačí sa porozhliadať okolo napríklad aj v obyčajnom obchode…

Môžeme vidieť ako napr. v supermarkete nakupuje matka s dieťaťom a dieťa určuje čo má a nemá kúpiť…
Iná maminka nesúhlasí s tým, čo jej dieťatko chce kúpiť – vložiť do košíka. Mamička chce mať klud a nechce na seba upozorňovať v obchode plnom ľudí a tak nakoniec podľahne a povolí dieťatku to, čo chce…

Inokedy môžeme vidieť dieťa, ako sa váľa po zemi a zlostí sa, že nebola uspokojená jeho potreba, v tú danú chvíľu, a maminka ho nechá, pretože bezradne nevie, čo s ním. Z rôznych terapií v tejto oblasti, vzdelávania a praxe môžem potvrdiť, že v prvej vrstve sa jedná často o problém / výzvu matky v rôznych oblastiach života. V druhej vrstve sa jedná o pôsobenie generácií, rodových línií zo strany matky alebo otca, alebo obidvoch. V tretej vrstve sa jedná o prejavy osobnosti a charakteru dieťaťa podľa jeho osobnej karmy plus karmy rodu ❣

rodina, nákupy, pokoj, ako zvládnuť nákupy s deťmi

Podľa môjho názoru, praxe a aj skúseností s vlastnými deťmi nie je reálne vychovávať dieťa bez zbytočných strachov, rôznych komplexov…záťaží, ak matka nemá sama dostatočnú sebaúctu, seba-lásku a stanové „svoje“ hranice. Ak trpí matka nedostatkom sebalásky, sebaúcty, pocitom viny, obavami, ľútosťou, neodpustením, akýmkoľvek nespracovaným hnevom… v dôsledku nespracovanej vlastnej výchovy, nemôže mať doteraz tieto hranice nastavené so svojimi rodičmi, ďalej ani v rôznych vzťahoch a už vôbec nie sama voči sebe. Presne toto isté jej zrkadlia vlastné deti rôznym spôsobom správania sa. Na základe mnohých rokov pozorovania, študovania, skúšania, hľadania a nachádzania u svojich detí, rodine, mojom živote…neskôr v živote známych, klientov…

Je možné zreteľne zistiť, že ak matka nemá spracované svoje hranice v živote, nedokáže poskytnúť hranice a láskyplný rešpekt bezpečným spôsobom ani svojmu dieťaťu, svojim deťom. Dieťa, deti túto situáciu v rodine reprezentujú a zvýrazňujú. Zrkadlia matke jej vlastnú, alebo generačnú bezmocnosť.

Dieťa napríklad stále mrnčí, chce všetko, čo vidí, hneď to opäť nechce, plače, že niečo nedostane, ale zároveň nevie, čo vlastne chce a potrebuje… Matka neustále priskakuje a pýta sa „Čo chceš ? Čo chceš ? Chceš toto ? Nie? Chceš tamto ? Toto Ti dám, áno“ ? Dieťa nakoniec niekedy síce povie áno, ale len aby uspokojilo naliehajúcu matku alebo aby jej urobilo radosť, keď vidí ako veľmi sa snaží a záleží jej na tom, aby ona uspokojila jeho potreby…

Laicky, všeobecne si mnohí myslia, že je to „len“ obdobie dieťaťa, že je to normálne, že z toho vyrastie…

Nie je to však tak… deti to síce časom prestanú rodičom zrkadliť, ale prejaví sa to neskôr v ich životoch… (napr. v pubertálnom veku, v štúdiu, partnerských a iných vzťahoch…). Napríklad nebudú si vedieť určiť hranice vo svojich partnerských vzťahoch, vo vzťahoch v práci, so šéfmi, kolegami… Existuje množstvo spôsobov a príčin zrkadlenia v neskoršom období života našich detí.

Ženy – matky majú v porovnaní s mužom – otcom jedno špecifikum, a to fakt, že u nich prebieha oveľa viac nevedomých procesov. Od svojich matiek preberáme nielen samotné mechanizmy, ako niečo robiť, ale aj postoje. Môžete si to sami overiť. Skúste si vybrať akúkoľvek tému alebo oblasť a napíšte si na papier, do mobilu…, čo si tak o tej téme myslí myslí Vaša matka. Potom vedľa toho napíšte, čo si o tej istej téme myslíte Vy. Pri porovnaní zistíte, že je tam veľa podobného . Predovšetkým postoje k mužom sú v živote zásadné a zbavíte sa ich lne ťažko… V niektorých prípadoch z praxe vyplynulo, že naše osobné šťastie závisí do veľkej miery tiež na tom, či a ako naplňujeme očakávania rodičov.

Ako sa to prejavuje vo výchove detí ? Napríklad tak, že približne dieťa je približne do 3 rokov fixované často hlavne na matku a od približne 3 rokov začína na úplne inej úrovni vnímať svojho svojho otca, matkinho partnera/manžela, rodinu…

Všetko vnímanie začína ovplyvňovať 1.trimester, hlavne skutočnosť, či je otehotnenie radosť alebo starosť, vnímanie, či je svet bezpečné miesto, naše prežité alebo nestrávené strachy… a ako vníma žena otca svojho budúceho dieťaťa.

Postupne matka odovzdáva dieťaťu vnímanie mužov, nastavenie a v priebehu rastu a vývoja upevňuje nastavenie vnútornej ženy, vnútorného muža, ženskej a mužskej polarity, ženskej a mužskej energie.

 
tehotenstvo a zdravie, pôrod a zdravie, rady, typy na prirodzený pôrod

Komplikáciou v mnohých vzťahoch je nezdravá fixácia matky na dieťa a dieťaťa na matku.

Jedná sa o 2 rozdielne príčiny. Pokiaľ dôjde k emocionálnym výkyvom vo vývoji dieťaťa, často ich život riadi tzv. vnútorní rodičia alebo vnútorný dohľad. Dcéra i v dospelosti robí všetko tak, aby s ňou bol otec (neskôr i partner/manžel) alebo matka spokojní. Prichádzajú pocity frustrácie, matka ho často rieši únikom k dieťaťu, ako dôsledok toho, že nežije svoj život, ale plní neustále predstavy a očakávania iných.

Matka si väčšinou pritiahne aj partnera s rovnakým prístupom, ktorý má nespracovaný z detstva, zo svojej pôvodnej rodiny

V podstate pokračuje v nevedomom trestaní seba samého. Ako sa rodičia správali k nej, tak sa on/ona teraz chová k sebe… Frustráciu zo vzťahu si často „ľahko“ vyrieši tak, že sa „upne“ na dieťa. Ak ide o syna, on často zaujme v jej živote miesto partnera. Neprospeje to samozrejme jej vzťahu s partnerom, ani jej a ani jej dieťatku, ktoré môže na jej lipnutie reagovať uzatvorením sa do seba, hnevom, agresivitou alebo opakujúcimi sa chorobami alebo úrazmi.

Z praxe sa môže stať aj to, že matka prejavuje zlosť, hnev, agresivitou voči otcovi (ich detí). Môže sa stať, že syn otca často buchne, kopne, uštipne, uhryzne…. Pri položení otázky prečo to robí robia, deti často nevedie odpovedať, sami tomu nerozumejú …. Podvedomie matky dokáže aj takýmto spôsobom ovplyvniť správanie detí.

Problém nezdravej fixácie matky na dieťa/deti môže byť aj dôsledkom nečakaného konfliktu separácie (odlúčenia). Jedná sa o nespracovaný traumatický zážitok, napr. odlúčenie po pôrode.

Ďalším príkladom je prebudenie dieťaťa, ktoré v izbe nenájde nikoho a nadmierne sa zľakne, ak napr. dlhšie kričí a matka alebo iný blízky skoro nepríde.

Iným príkladom je, ak sa dieťa stratí, hoci aj nevedome v obchode, vo veľkom supermarkete, v lese… Prvotný konflikt odlúčenia od matky je pre dieťa ohrozením života, kedže si ešte nevie predstaviť život bez matky.

Preto môže aj v neskoršom veku po takomto zážitku vyžadovať všade prítomnosť matky, alebo bude vyžadovať neustále opakovanie, že je v bezpečí a situácia sa nezopakuje.

Ďalším príkladom je vplyv komplikovaného pôrodu v kombinácii napr. s chirurgickým alebo iným umelým zásahom, následnou primárnou starostlivosťou o matku, ak je dieťatko nedostáva stravu/výživu primárne o matky, môže neskôr vyžadovať, že má zdroj výživy od matky neustále k dispozícii.

V dospelosti má často táto situácia dôsledok toho, že človek má nadmierny vzťah k jedlu, bude jesť rád, často, vo väčších množstvo a budú ho/ju ukľudňovať zásoby potravín..

Počatie a pôrod… Ako ovplyvňujú dieťa ? ? ?

V závislosti na priebeh a uskutočnenie samotného pôrodu vytvárame predpoklad a určitý podklad na ktorého základe náš organizmus usudzuje, cíti, či je svet nebezpečné miesto podobné napr. džungli alebo miesto, kde sa môže cítiť bezpečne, pohodlne a šťastne.

Takto vyzeral náš tretí pôrod. Konečne bez zásahov a s pocitom spokojnosti, zdravia a bezpečia 🫶

Pôrod, zdravie, vzťahy a rodina

Pôrod ovplyvňuje aj počatie… ak rodičia počas a po styku mysleli na to, že by nebolo dobré, aby z toho aktu vznikol potom jedná sa o narušenie prvotnej dôvery o život a bezpečnosť. Nasleduje zistenie tehotenstva matkou a ich prijatie alebo neprijatie situácie jej samotnej a jej partnera, otca dieťaťa. Veľmi dôležitým je aj skutočnosť, či rodičia prijímajú pohlavie dieťatka bezvýhradne, čím prepájajú svoje dieťa o ich bezpodmienečnej lásky, lásky bez podmienok… Toto všetko sa presúva aj do psychiky dieťaťa rôznymi spôsobmi a prejavmi. Veľa špecialistov, expertov, terapeutov z vlastnej praxe vníma neskorší vplyv a náchylnosť na užívanie alkoholu, drog, cigaretám, liekom nadmieru jedla alebo iným závislostiam.

Aj samotný priebeh pôrodu je dôležitý na prežívanie života dieťaťa, môže ovplyvniť celú jeho budúcnosť, vrátane zdravia a rôznych vzťahov. Napr. ak bol zážitok z pôrodu pre matku príliš náročný, komplikovaný môže to viesť k určitému presvedčeniu aj na dieťa, že „život je príliš ťažký, zložitý a nedokážem to zvládnuť“. Napríklad ak sa pri pôrode použili kliešte alebo tzv. zvon, mnohí takto narodení majú ťažkosť dokončovať veci, na ich konci strácajú vieru, že sú schopní to zvládnuť do úspešného konca.
Ak sa matke podávali pri pôrode tzv. „oblbováky“ dieťa je v živote často letargické a vidia často veci v život ako keby cez „závoj“ a ľahšie siahajú po umelej, chemickej liečbe na riešenie životných situácií a celkového zdravia.

Pre porovnanie… 3 mesiace po 1.traumatizujúcom pôrode a 1 deň po 3.zdravom a šťastnom pôrode…

pôrod, zdravie a ťažkosti
pôrod, zdravie a šťastie, ako ovplyvniť pôrod a zdravie, ako ovplyvniť zdravie pôrodom, pôrod a vzťahy

Pôrod dáva základ dieťaťu schopnosť dosahovať v živote úspech alebo byť chronicky neúspešný. Pôrod predstavuje prvý samostatný pokus o úspech v živote, ktorý je  sprevádzaný vyplavením správnych hormónov a tzv. „zápisom“ do nervovej sústavy dieťatka. Následne považuje úspech za niečo samozrejmé, niečo čo k nemu jednoducho patrí a o čom netreba pochybovať. Naopak takto „zapísaný“ neúspech vedie k presvedčeniu, že život je príliš ťažký, komplikovaný, náročný a že ono nie je zrodené pre úspech. Môže mať problém čokoľvek začať, bez strachu pokračovať, doviesť do úspešného konca. Môže mať tiež problém sebaisto oslovovať opačné pohlavie alebo sa začleniť do kolektívu .

Podľa mnohých expertov v tejto oblasti životný úspech teda často začína už u našej matky.

Ak vznikne dobré puto a vzťah detí s rodičmi od detstva, prenáša sa to aj do neskorších vzťahov .

Zdroj informácií: Tajemství rodových líníí (Jiří Němeček) a vlastné skúsenosti, terapie, prax…

Čo ďalej ?  Naše vzťahy zrkadľuje aj naša tvár… 

„Naša tvár je naše zrkadlo. Každý človek je autorom vlastného zdravia alebo choroby.“ Buddha

Choroby, ťažkosti, oslabenia obličiek , močového mechúra, močových ciest, pohlavných orgánov sa nám neomylne snažia povedať: Zmeň pohľad na svoje vzťahy a zmeň svoje fungovanie v týchto vzťahoch.

Viac informácií a súvislostí nájdete tu

diagnostika tváre, diagnostika zdravia, diagnostikovanie príčin chorôb a ťažkostí, ako zistiť príčinu z tváre, čo prezrádza tvár

Pripravujeme… ako ovplyvňuje strava naše vzťahy, čo zrkadlia naše „chúťky“, čo prejavujú farby a  všetky okolnosti nášho pôrodu…

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *