zdravie a pozitívne myslenie
zdravie a pozitívne myslenie
zdravie a pozitívne myslenie

TELO je zrkadlom našej DUŠE a našej MYSLE. Ako MYSLÍME, tak sa CÍTIME a tak sa máme ❣

Duševné zdravie tvorí dôležitú súčasť nášho celkového zdravia. Zohráva veľkú ÚLOHU v našej SCHOPNOSTI zvládať STRES, emócie, mať dobré medziľudské vzťahy a žiť produktívne.

ČO ZLEPŠUJE NAŠE DUŠEVNÉ ZDRAVIE ? Základom je vhodná strava (NIE všeobecne zdravá strava), zdravý spánok, fyzická aktivita…

To, ČOMU VERÍME, ovplyvňuje rozvoj našich emócií a URČUJE spôsob, akým REAGUJEME na životné udalosti ❣

V dnešnej dobe je už pomerne veľa literatúry na trhu, ktoré to popisujú, metód, spôsob a techník, ktoré to PRAKTIZUJÚ. Svetové zdravotnícke organizácie tiež potvrdzujú, že drvivú väčšinu ochorení si spôsobujeme SAMI. Negatívne emócie, strach, stres...

Doslovne sme VÝSLEDKOM VLASTNÝCH MYŠLIENOK. Platí to aj pre ZDRAVIE.

   nič v živote sa nedeje náhodne,

❦  všetko so všetkým súvisí,

❦  na čo myslíte, to si do života priťahujete,

❦  svojim myslením si ovplyvňujeme náš život vo všetkých oblastiach, vrátane zdravia,

❦  zmeňte svoje myslenie, postoje a skutky a zmeníte svoj život.

Skúsme  vo svojom živote vymeniť slovko NIE za ÁNO. A negatívne myšlienky za pozitívne.

Prajem všetkým, aby ste postupne dokázali ZMENIŤ TO, AKO SA CÍTITE, MYSLÍTE A STE, VO VŠETKÝCH OBLASTIACH ŽIVOTA ❣

DESATORO DUŠEVNÉHO ZDRAVIA
a a omnoho viac nájdete tu.