Duševné zdravie, zdravie a myseľ, zdravie a duša, uzdrav dušu, uzdrav telo, zdravé telo zdravý duch
Duševné zdravie, zdravie a myseľ, zdravie a duša, uzdrav dušu, uzdrav telo, zdravé telo zdravý duch
Duševné zdravie, zdravie a myseľ, zdravie a duša, uzdrav dušu, uzdrav telo, zdravé telo zdravý duch
Chcete byť ZDRAVŠÍ ? Skúste sa zamerať nielen na fyzické zdravie, ale aj psychické 💗

Preto Vám prinášam DESATORO DUŠEVNÉHO ZDRAVIA nielen pre lepšie začiatky

1. ŽI TU A TERAZ
❣

Minulosť je mŕtva a budúcnosť ešte len vytváraš . Jediná realita je práve teraz.

2. PRIJMI SÁM SEBA ❣
Spoznávaj seba, svoje prednosti i slabosti. Vybuduj si k sebe úctu, lásku, ale neber sa veľmi vážne. Keď prijmeš svoje silné aj slabé stránky, ľahšie prijmeš aj chyby iných.

3. HOVOR O TOM ❣
Hovor o tom, čo ťa trápi, čoho sa bojíš, čo si vyčítaš, o svojich smútkoch, ale i radostiach a úspechoch. Zdieľaná starosť je polovičná, zdieľaná radosť dvojnásobná !

4. BUĎ AKTÍVNY ❣
Život je rieka, raz plávame s prúdom, raz proti nemu. Vždy je za čím ísť a pred čím utekať. Kým sa hýbeme, žijeme a naopak. Stanovuj si nové ciele (hoci aj malé) a choď za nimi.

5. STRETÁVAJ SA S PRIATEĽMI a NEVÁHAJ ŽIADAŤ O POMOC ❣
Príbuzných si nevyberáme, ale priateľov áno. Sympatia, náklonnosť, kamarátstvo, priateľstvo, láska sú zdrojom opory a radostí života.
Ak cítiš, že je Tvoje bremeno priťažké, požiadaj o pomoc.

6. ROB NIEČO TVORIVÉ ❣
Géniov je málo, ale tvorcom je každý z nás. Tvoriť môžeme v ateliéri i záhrade, v divadle i dielni. Proces je dôležitejší ako výsledok. Tvorbu možno skritizovať, ale to, čo pri tvorbe zažijeme, nám nikto nezoberie.

7. ODDYCHUJ A UVOĽNI SA ❣

Uč sa oddychovať a hľadaj veci a činnosti, ktoré prinášajú radosť a relax.

8. ZDOLÁVAJ PREKÁŽKY ❣

Každá životná prekážka je novou príležitosťou na rast a zmenu.

9. NEBOJ SA SNÍVAŤ ❣

Vytváraj si sny, pomôžu ti definovať to, k čomu sa chceš priblížiť.

10. UČ SA NOVÉ VECI ❣

Stále je čo spoznávať a učiť sa. Skúsenosť je neprenosná. A aj keď sa ti niečo nepodarí, vždy si môžeš povedať „aspoň som to skúsil“.
Samozrejme, existuje ešte veľké množstvo ďalších možností. Ak hľadáte DUŠEVNÚ PRÍČINU SVOJICH ŤAŽKOSTÍ, nájdete ich na našom webe v časti Uzdrav Dušu:

www.zdravievzivote.sk/uzdrav-dusu

(priebežne dopĺňame ☺) 
Môžete využiť aj našu poradňu zadarmo, a tak nájsť fyzickú a psychickú príčinu svojich ťažkostí:

AKO SA MÔŽETE VIAC STARAŤ O SVOJE DUŠEVNÉ ZDRAVIE ?

 

1. Pamätajte na svoju pohodu. Zabezpečte si dostatok spánku, čerstvý vzduch a vyváženú stravu.

2. Pohybujte sa, nájdite si nejakú fyzickú aktivitu, ktorá vás baví a po ktorej sa cítite dobre.

3. Doprajte si čas na svoje vlastné myšlienky a pocity. Každý deň si na určitý čas vypnite počítač, telefón a televízor.

4. Buďte súčasťou nejakej „skupiny“, ktorá má rovnaké alebo podobné záujmy ako Vy. Venujte čas ľuďom, s ktorými vám je dobre.

5. Všetci máme občas zlú náladu. To je prirodzené. Ak však máte zlú náladu niekoľko týždňov, vyhľadajte pomoc.

6. Nastavte si dôležité ciele. Zvoľte si také ciele, ktoré vás motivujú, ale nepohlcujú.

7. Buďte na seba dobrí. Ak ste v ťažkej situácii, dýchajte zhlboka a skúste sa sami sebe prihovoriť tak, ako by ste sa prihovárali dobrému priateľovi

Aby dokázal byť človek ako tak spokojný, aby vedel, ktoré túžby sú pre neho naozaj podstatné, musí predovšetkým poznať sám seba. A práve toto spoznávanie, neustále sa zamýšľanie sa, hľadanie, skúmanie vlastnej duše predstavuje CELOŽIVOTNÚ ZÁLEŽITOSŤ 💗

Totiž len vďaka tomuto poznaniu si dokážeme nasmerovať svoj život takým spôsobom, že cítime spokojnosť.

Čo nám môže pomôcť pri skúmaní samých seba? Na začiatok je dôležité popremýšľať nad nasledujúcimi otázkami:

Čo robíte naozaj radi?

Pri tejto otázke si musíte predovšetkým uvedomiť, ktoré činnosti si naozaj užívate a pri ktorých máte naozajstnú radosť. Pri tomto premýšľaní dobre pomáha aj otázka: „Čo by som robil(a), keby som si mohla (mohol) dovoliť robiť to zadarmo?“ Kvôli čomu som schopní(á) vysokého nasadenia a napĺňa ma to pocitom spokojnosti?“

   Na čo máte talent?

Myslím si, že každý z nás vie v určitých podmienkach vycítiť, na čo má talent? Stačí sa zamyslieť, zahĺbiť, určité veci precítiť. Zastaviť sa, zostať chvíľu v tichu a odpoveď určite príde.

   Za čo vás často chvália iní?

Určite už v detstve si každý všimol, že za určité činnosti ho často chválili. Buď vás chválili učitelia, rodičia, alebo spolužiaci a kamaráti. To boli často práve tie činnosti, na ktoré máte prirodzený talent.

   Čo sa vám ľahko robí?

Čo ste sa vždy ľahko naučili? Čo vám ide od ruky? Čo ste sa naučili tak ľahko, že ste vlastne aj zabudli, že ste sa to učili? To sú práve tie činnosti, na ktoré máte talent. Neoplatí sa ich rozvíjať aj v dospelosti?

 Čo vás dlhú dobu fascinuje?

Zamyslite sa. Ktorá oblasť života vás už dlhé roky fascinuje? Na ktorú oblasť života myslíte už niekoľko rokov? O čom si často čítate, skúmate to, chcete sa neustále dozvedať viac a viac? V čom sa túžite neustále zdokonaľovať? Neustále vás to priťahuje? Keď to zistíte, to je práve to, v čom môžete byť najlepší.

   Kedy sa pre Vás zastaví čas?

Určite existujú aktivity, pri ktorých ani nedýchate. Nevnímate realitu, čas, priestor. Žijete len pre svoju činnosť, ktorá sa vás tak hlboko dotýka a celých vás pohltí. To je práve tá aktivita, na ktorú máte výnimočné predpoklady.
PRAJEM VÁM VEĽA POZITÍVNYCH A NEZABUDNUTEĽNÝCH ZÁŽITKOV NA VAŠEJ CESTE ZA CELKOVÝM, FYZICKÝM AJ PSYCHICKÝM ZDRAVÍM ❣