cesta za zdravím, Cesta môže byť kľukatá a s prekážkami. Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále rýchlejšie ako ten, ktorý blúdi bez cieľa. To isté platí na ceste za zdravím
cesta za zdravím, Cesta môže byť kľukatá a s prekážkami. Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále rýchlejšie ako ten, ktorý blúdi bez cieľa. To isté platí na ceste za zdravím

Cesta za zdravím

cesta za zdravím, Cesta môže byť kľukatá a s prekážkami. Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále rýchlejšie ako ten, ktorý blúdi bez cieľa. To isté platí na ceste za zdravím

Ťažkosti a choroby nás nepostihnú len – tak, ale vyvinú sa z našich každodenných zvykov, návykov, nerestí, nielen v strave, ale aj psychicky, v správaní, v emóciách…., ktoré nám škodia. Ak ich počet prekročí istú hranicu, prepuknú nečakane a ťažko s nimi bojujeme.

Obávate sa niekedy skúsiť to inak ako doteraz ?

JEDINÁ CESTA, KTORÁ JE ZARUČENE NEMOŽNÁ JE TÁ, NA KTORÚ SA NEVYDÁŠ. VRÁTANE VAŠEJ CESTY ZA ZDRAVÍM ❣

Vaša cesta za zdravím môže byť kľukatá a s prekážkami. Každá cesta zložená z milión krokov sa začína prvým krokom. Aj Tá Vaša.

TEN NAJPOMALŠÍ, KTORÝ NESTRATIL CIEL Z OČÍ, IDE STÁLE RÝCHLEJŠIE AKO TEN, KTORÝ BLÚDI BEZ CIEĽA ❣

Namiesto výhovoriek konajte, budete prekvapení, ako často dosiahnete to, o čom si myslíte, že je ťažké.

Prekážky sú to čo vidíš, keď sa prestaneš pozerať na cieľ ❣

Spravte to TERAZ, preto z „Niekdy“ alebo „neskôr“ sa často stáva NIKDY.

Prajem Vám veľa úspechov a pozitívnych zážitkov na Vašej ceste za zdravím a za Vašim lepším a vitálnejším „JA“ 💛  ❤  💚