jedlo ako lieky, nie lieky ako jedlo
jedlo ako lieky, nie lieky ako jedlo
jedlo ako lieky, nie lieky ako jedlo

Každý človek je uzatvorený v inom tele s rôznymi silnými i slabými stránkami a rôznymi požiadavkami na výživu.

Jediným spôsobom, ako si udržať zdravie a vyliečiť choroby, je prispôsobiť sa osobným špecifickým potrebám.

Ako je možné, že ľudia s rovnakou stravu, diétou alebo liečbou reagujú rôzne ?

To, čo je pre jedného zdravé, môže byť pre druhého škodlivé. Neexistuje univerzálne zdravé jedlo pre všetkých.


Existujú však 3 jednoduché základy, vďaka ktorým sa môžete začať uzdravovať a taktiež schudnúť.

Viac sa môžete dočítať tu.

tazkosti, nadvaha, byt fit, v dobrej kondicii