zasady pre porod, prirodzeny porod, ako porodit,zasady pre porod, zdravie a pôrod

5 zásad pre prirodzený pôrod bez ťažkostí

Každá žena a budúca mamička si zaslúži dozvedieť sa, čo je zdravý a prirodzený pôrod – bez rutinných zásahov a ich vedľajších účinkov, bez vplyvov liekov, nástrihu hrádze, umelo vyvolávaného pôrodu, a separácie dieťaťa od matky po pôrode. Pôrod nie je choroba, ktorá vyžaduje operáciu, pôrod je prirodzený proces.

V slovenských pôrodniciach je starostlivosť o tehotnú a rodiacu ženu sprevádzaná rutinným zásahom (často pre konkrétny prípad nepotrebný), napríklad urýchľovanie pôrodu, nútená poloha na chrbte s priviazanými nohami… Chýbajú základné ľudské možnosti pre prirodzený pôrod: trpezlivosť, empatia, rešpekt.

prirodzený pôrod, zdravý pôrod, rady, typy, zásady

Niektoré mamičky si pri pôrode veľakrát neveria a zverujú sa do rúk lekárom, ktorí by mali vedieť najlepšie čo je potrebné urobiť. Áno, aj ja som medzi nich patrila pri 2 pôrodoch.Preto som sa rozhodla, že 3. pôrod si chcem užiť, nielen nejako pretrpieť a prežiť...

Pretože iba počas prirodzeného a bez-zásahového pôrodu sa vyplavujú tie správne a ochranné hormóny, ktoré žene pomáhajú priviesť dieťa na svet, a tieto hormóny sú veľmi citlivé na vonkajšie zásahy. Samotný pôrod ovplyvňuje aj nástup a priebeh kojenia, s ktorým sa tiež veľa žien úplne zbytočne trápi.

prirodzený pôrod, zdravý pôrod, rady, typy, zásady

Pôrod je jedinečným a transformačným zážitkom v živote každej ženy. Pôrod nie je niečo, čo by sme museli len „nejako prežiť a pretrpieť“.
Pôrod môže byť krásny, intenzívny a najúžasnejší zážitok v živote novej rodiny. Nie nadarmo sa hovorí, že pôrod je prechodovým rituálom, v ktorom sa zo ženy RODÍ MATKA, z muža OTEC, rodí sa RODINA

rodina, matka, otec, dieťa, pôrod, zdravie, novorodenec, bábätko

Základnou potrebou zdravého prirodzeného pôrodu je pokoj a ticho. Telo uvoľňuje stresový hormón pri zime, svetle, situáciách pri ktorých sa cítime pozorovaní (lekármi, zdravotníkmi a iným personálom) a nie v bezpečí.

Vtedy telo uvoľňuje stresové hormóny zo skupiny adrenalínu, ktoré bránia uvoľniť pôrodný hormón lásky oxytocín. Oxytocínhlavnú úlohu v bezproblémovom a prirodzenom priebehu pôrodu a naviazanie väzby medzi matkou a dieťaťom.

Preto k pôrodu patrí ticho, teplo, šero, pocit súkromia a bezpečia. Potvrdzujú to aj moje 3 osobné skúsenosti.

Najhorším pocitom, ktorí brzdí uvoľňovanie oxytocínu a zhoršuje priebeh pôrodu je strach. Strach z pôrodov prišiel s príchodom moderného pôrodníctva. Niektorí tvrdia, že sa to začalo v období keď prišli do pôrodníctva muži, keď nad pôrodmi prevzali moc lekárskymi zásahmi a žena začala byť pasívna a bezmocná.

Tehotenstvo sa často začalo chápať ako diagnóza alebo choroba,  pôrod lekársky – umelo – neprirodzene ovplyvňovaný alebo vyvolávaný.

prirodzeny zdravý pôrod v bezpečí, pohodlí, teplo, istota

5 ZÁSAD PRE PRIRODZENÝ PÔROD 

1. PÔRODNÁ POLOHA

Vo väčšine slovenských pôrodníc nie je možný výber pôrodnej polohy. Prevláda pasívna neprirodzená, anti-gravitačná poloha, stres a strach.

Existuje množstvo dôkazov o tom, že pôrodná pozícia napr. v kľaku, v drepe, na štyroch, sú pre matku a dieťa počas pôrodu výhodnejšie (pre pôrodníkov zložitejšie).

Vo vzpriamených polohách je telo matky v súlade s pôsobením gravitácie. Poloha v predklone pomáha zmierňovať bolesti a znižuje potrebuje utišujúcich liekov. Pri týchto polohách dochádza k lepšiemu zásobovaniu kyslíka u matky aj dieťaťa. Pokiaľ sa rodiaca žena nemôže pohybovať, pôrod môže byť pre ňu veľmi ťažký, bolestivý, dlhý a v skutočnosti krutý.

Prečo je poloha v ľahu nevýhodná
(výhodná len pre pôrodníka a zdravotníkov) ?

Panva sa v iných pozíciách môže prispôsobiť tvaru hlavičky. Môže sa rozšíriť až o 30 % práve vďaka pohyblivosti tela a krížovej oblasti. Vo vzpriamených pozíciách nedochádza v toľkých prípadoch k napätiu v oblasti hrádze, takže ani nedochádza v toľkých prípadoch ani k natrhnutiu alebo nastrihnutiu.

pôrodná poloha, poloha v ľahu, poloha na chrbte, neprirodzená

Ak rodí žena v súlade s gravitačným zákonom, jej dieťa sa tak stáva aktívnym účastníkom pôrodu, kde nie je nutné do jeho pôrodného mechanizmu zasahovať (napr.vyvolávaním pôrodu pri zastavení, ťahaním ramienok, hlavičky…)

Svetová zdravotnícka organizácia doporučuje podporu mobility a polohovanie rodiacich žien.

Prečo to odporúča Svetová zdravotnícka organizácia a na Slovensku to stále nie je bežné ???

Na Slovensku je stále veľa pôrodníc, ktoré pohyblivosť počas pôrodu neumožňujú. Preto Vám z vlastných skúseností odporúčam:

Vzor pôrodného plánu nájdete tu: pôrodný plán.

Praktické skúsenosti

Môj prvý pôrod trval krutých 14 hodín, zašívanie takmer 1,5 hodiny. Kedže som tieto informácie pred niekoľkými rokmi nemala, celý pôrod som odležala. Po prvom pôrode som nemohla chodiť kvôli poškodeniu chrbtice viac ako 2 mesiace a bola som odkázaná niekoľko týždňov na pomoc druhých. Prvú bezbolestnú prechádzku som si užila až po 3 mesiacoch. Môj druhý pôrod bol na tom podobne, až pri 3. pôrode som neodbytne žiadala možnosť mobility. Bolesti a kontrakcie bolo možné oveľa ľahšie prekonať, celý pôrod vrátane popôrodnej rekonvalescencie boli bez ťažkostí.

2. PRIRODZENÝ PÔROD BEZ UMELÉHO VYVOLANIA A URÝCHĽOVANIA

Je otázne, čo znamená krátky a čo dlhý pôrod. V prvom rade je potrebné žene vytvoriť také podmienky, aby mohla rodiť vo svojom vlastnom tempe a rytme (samozrejme pokiaľ matka a dieťa nie sú v ohrození života).

Každý zásah do pôrodu má svoje riziká, väčšinou zvyšuje riziko ďalšieho zákroku, a vo finálnom dôsledku riziko ukončenia cisárskym rezom. Je preto výhodnejšie menej zasahovať, a v dôsledku zásahu tak i menej zachraňovať.

ČO OVPLYVŇUJE PRIRODZENÝ PÔROD ?

Strach je najhoršia emócia pri tehotenstve pôrode. Ak žena dostane strach, nemôže sa jej z tela vyplavovať jej vlastný hormón oxytocín – hormón lásky a dôvery. Umelý oxytocín nikdy nemôže nahradiť prirodzený, práve naopak, neustále sa zvyšujú komplikácie pri umelo podávanom oxytocíne.

Strach ovplyvňuje bolesť. Čím väčší strach, tým väčšia bolesť. Čím väčšia bolesť pri pôrode, tým väčšie fyzické a psychické napätie. Čím väčšie napätie, tým väčšie stiahnutie svalov a tkanív a celkový horší priebeh.

strach, obavy, tehotna žena, strach a obavy ženy, ktorá rodí,

Ak žena nebude mať primerané pohodlie a pocit bezpečia, bude v strese, bude sa báť, zmení sa  zloženie hormónov (namiesto oxytocinu, hormonu lásky, sa začne vyplavovať adrenalín, hormón stresu). Pôrod sa spomalí, môže sa na nejakú dobu zastaviť, priniesť ťažkostikomplikácie.

Počet žien, ktoré porodia dieťa a placentu prirodzene vďaka svojmu prirodzenému hormónu lásky klesá.

Svetová zdravotnícka organizácia nedoporučuje podanie oxytocínu, spasmolytík, infúzií, dirupciu vaku blany (neprirodzené prasknutie plodovej vody) za účelom prevencie „preťahovaného“, teda pomaly postupujúceho pôrodu.

hormón oxytocín, ako ovplyvňuje oxytocín pôrod, prírodzený a umelý oxytocín

Prečo však na Slovensku sú tieto praktiky stále rutinné ?

Praktické skúsenosti

Pri prvom pôrode mi bola prasknutá plodová voda (údajne neodtiekla celá a bolo to potrebné). Následne mi podali oxytocín na urýchlenie pôrodu. Namiesto urýchlenia sa dostavilo pozastavenie na krutých, bolestných a nekonečných 8 hodín. Bolestivé kontrakcie sa zvyšovali na intenzite a skracovali na prestávkach iba na niekoľko sekúnd, čiže kontrakcie boli takmer bez prestávok. Pokoj a kľud možný nebol, na pôrodnej sále bol neustály ruch, stážistami, praktikantmi a ďalšími osobami, ktorí sledovali ako prebieha môj  pôrod…

Iný postup a prístup pri ďalšom pôrode
Pri 3. pôrode som už rozumela viacerým súvislostiam a odmietla som podanie oxytocínu. Oxytocín mi navrhli, lebo pôrod nenapredoval ¾ hodiny. Myslíte si, že ¾ hodina je pri pôrode veľa ? Pokiaľ žena nie je v ohrození života, veľa to nie je…

Môj pôrod sa síce zastavil, ale z dôvodu stresu. Personál sa obával, že budeme rodiť vo výťahu, lebo nestihneme prísť na sálu… Oxytocín som odmietla, požiadala som o kľud, pokoj, zhasnutie svetiel, všetci odišli a za 20 minút sme privítali na svet za krásnych podmienok dievčatko. Toto dokáže urobiť pokoj, aj za pomoci prírodných upokojovacích „pomocníkov“ (viac v bode 5).

Všetky moje 3 pôrody boli v 1 pôrodnici, s úplne rozdielnym priebehom a výsledkom, pretože som mala k dispozícii rôzne informácie a vedomosti.

3. PRESTRIHNUTIE PUPOČNEJ ŠNÚRY AŽ PO DOTEPOVANÍ

Placenta má zásadnú existenčnú úlohu v živote dieťaťa, a to nielen počas tehotenstva, ale jej dôležitý význam pokračuje aj po pôrode. Ak je pupočná šnúra prestrihnutá pred jej dotepovaním, dieťa prichádza o dodatočnú zásobu krvi.

Predčasným prestrihnutím dieťa prichádza minimálne o 1/3 z celkového množstva krvi vo svojom tele, čo vedie k hemodynamickým poruchám (ochudobnenie o 54 až 160 ml placentárnej krvi smerom k dieťaťu). Hrozí riziko nižšej zásoby železa pre dieťa, riziko detskej anémie a ďalších chorôb.

Ťah za pupočník pri aktívnom pôrode placenty je bolestivý manéver pre ženu a hrozí pri ňom nebezpečenstvo jeho odtrhnutia, vo výnimočných prípadoch až poškodeniu maternice.

prestrihnutie pupočnej šnúry, odporúčanie, zdravie, až po dotepovaní

Svetová zdravotnícka organizácia pre zlepšenie zdravia matky a dieťaťa doporučuje neprerušovať pupočnú šnúru skôr ako 1 minútu po pôrode. Celkovo je najvhodnejšie pre dieťa prerušiť – prestrihnúť pupočnú šnúru po jej dotepovaní.

Ako spoznáme, že pupočník dieťaťa je už dotepovaný a pripravený na prestrihnutie ?

Veľmi jednoducho, pokiaľ na neho siahneme a cítime pulzovanie, pupočník ešte nie je dotepovaný. Naviac, pupočník po dotepovaní zmení farbu tak, že zbledne.

4. ODDELENIE MATKY A DIEŤAŤA PO PÔRODE

Separácia, teda oddelenie matiek od svojich detí, malo v minulosti negatívny dopad na materské správanie a neskôr na celkovú materskú starostlivosť. Väzba medzi matkou a dieťaťom prebehne vždy, je však oveľa ťažšie na ňu naviazať, ak bola hneď v počiatku prerušená.

Aké dôsledky má  separácia matky od dieťaťa ?

dôsledok separacie matky od dieťaťa, dieťa plače, je nervozne, mrzute, nechce sa prisať

Svetová zdravotnícka organizácia doporučuje, aby novorodenci bez prítomnosti komplikácií mali počas prvej hodiny po pôrode zaistený kontakt kože na kožu so svojou matkou. Je to z dôvodu prevencie hypotermie a podpore kojenia bez ťažkostí.

Praktické skúsenosti

Pri 1. pôrode mi dieťatko ihneď odniesli a doniesli približne po 1,5 hodine, umyté a „navoňané“ nejakou chemickou dezinfekciou,  pevne aj s rukami zviazané do perinky. Po prinesení sa bábätko odmietlo prisať (aj s pomocou skúsených zdravotníkov)

Ťažkosti s prisatím sa nám nepodarilo úplne vyriešiť ani s pomocou viacerých laktačných poradkýň.

Môj 1. a 2. pôrod bol úplne medicínsky (vedený len lekármi), kedy som sa úplne oddala do rúk zdravotníkov a zásahmi, ktoré mi odporúčali. Môj tretí pôrod a následne aj priebeh kojenia bol diametrálne odlišný a uzdravujúci. Vďaka tomu, že som bola informovaná (nie – len medicínsky) a pripravovala sa nielen fyzicky, ale hlavne psychicky. Taký úžasný a uzdravujúci pôrod a popôrodné obdobie prajem každej jednej žene.

5. PRIRODZENÉ, ZDRAVÉ A POKOJNÉ TEHOTENSTVO

Tehotenské problémy predstavujú strach ženy pred zmenami a následkami, ktoré ju čakajú.

Žena má často pocit, že tehotenstvo a materstvo je náročné, že tehotenstvo trvá príliš dlho, musí sa vzdať príliš veľa vecí činností, záujmov, berie to z časti ako „bremeno“ a tak má napríklad bolesti v krížovej oblasti.

Ak Vás zaujíma viac duševných príčin tehotenských problémov, nájdete ich tu.

Za celé tehotenstvo a samotný pôrod môžeme zažiť explóziu rôznych pocitov a emócií.

Stres, strach a nervozita môžu uškodiť viac ako nezdravá strava.

tehotenské problémy a príčiny, duševné príčiny a tehotenské problémy

Ako zachovať potrebný pokoj za každých okolností a situácií ?

Môžeme byť akokoľvek psychicky odolní, ak nám chýbajú niektoré typy vitamínov a minerálnych látok, nie je to dlhodobo možné.

Je potrebné v dnešnej dobe užívať doplnky stravy ? Dokáže všeobecne pestrá zdravá zabezpečiť potrebný prísun výživy tela pre dnešnú dobu ?

Svetová zdravotnícka organizácia priznala, že deficit vitamínov a minerálov je v súčasnosti 50 – 60 % ! 

Potraviny, ktoré považujeme bežne za „najzdravšie“ , ovocie a zelenina, neobsahujú v dnešnej dobe potrebné množstvo výživných látok. Ak Vás zaujíma viac informácii, či sú doplnky výživy hlúposť alebo nevyhnutnosť, nájdete ich tu.

výživové doplnky, vitamíny, minerály, doplnky stravy, tehotenstvo

Pokiaľ sa však rozhodnete pre potravinové doplnky, nezabudnite, že by mali byť úplne prírodné. Napríklad umelý vitamín C (kyselina askorbová) telo prekysľuje a využije maximálne 20%, prírodný vitamín C napríklad zo šípok organizmus využije na 80 a viac %.

Pri porovnávaní rôznych značiek nezabudnite overiť zloženie, množstvo účinných látok (napríklad v dennej dávke).

AKO SI VŠAK VEDIEŤ VYBRAŤ VITAMÍNY A VÝŽIVOVÉ DOPLNKY ?

Stiahnite si našu E-KNIHU ZDARMA: 10 praktických rád ako si jednoducho vybrať vitamíny a doplnky

Viac o obsahu sa dozviete tu.

Kniha Zdarma

Stiahnite si e-knihu ZDARMA tu.

API není nastaveno

Čo je potrebné doplniť pri strese, strachu a nepokoji ?

  • prírodný vitamín C z prírodných zdrojov, napríklad tento. Umelá kyselina askorbová prekysľuje náš organizmus. Pri strese naše telo spotrebuje niekoľkonásobne viac vitamínu C, preto je potrebné prijímať viac ako je bežná rutinná odporúčaná dávka.

  • prírodné magnézium v chelátovej forme s vápnikom, napríklad toto,
  • prírodné magnézium so zinkom, napríklad toto 
  • prírodné vitamíny skupiny B, napríklad tieto,
vitamin C, prirodny, s postupnym uvoľňovaním, zo šípok
  • probiotiká (ak nemáme v poriadku črevnú mikroflóru, sme náchylnejší na podráždenie, výkyvy nálad, depresie). Jedným z príznakov sú tráviace ťažkosti, nafukovanie, zápcha, hnačka… Viac o tráviacich ťažkostiach a ich riešeniach sa dočítate v našej kniha zdarma.

    Kvalitné probiotiká šiestich rôznych kmeňov so šiestimi miliardami prospešných  baktérií nájdete napríklad tu

Viac o imunite a črevnej mikroflóre sa môžete dočítať tu.

Kniha z-DAR-ma

Čo Vám prinesie táto kniha ?

Zbavíte sa bolesti a ťažkostí s trávením.

Naučíte sa rozpoznať jednotlivé príznaky tráviacich ťažkostí. 

Zistíte, ktoré typy jedál spôsobili Vaše problémy a ktoré kombinácie nie je vhodné kombinovať.

Objavíte, aké sú príčiny vo Vašej psychike a emóciách.

API není nastaveno

NAJÚČINNEJŠIE prírodné UPOKOJUJÚCE doplnky

N O N I

Medzi netypický, ale účinný patrí Noni. Dokáže nielen upokojiť psychiku, ale aj tkanivá, preto je výborným doplnkom aj pred a počas pôrodu. Osobne mi pomohol v najväčších ťažkostiach počas tehotenstva a pôrodu, spolu s rozchodnicou ružovou.

Noni je naj-škaredšia kráľovnú ovocia a zeleniny. Označenie kráľovná je z dôvodu, že obsahuje jedinečné látky, ktoré nenájdete v žiadnom ovocí a zelenine NA ZEMI. Jej Vonkajší vzhľad je neopísateľný, zloženie neporaziteľné a účinok nenapodobniteľný.

Nájdete napríklad tu.

Noni, morinda, upokojenie, tehotenstvo, porod

Rozchodnica ružová

Jej účinné látky majú priaznivé účinky na centrálny nervový systém, pomáhajú sa vyrovnávať so stresom a znižujú psychickú únavu. (o dávkovaní odporúčam sa vopred poradiť vzhľadom na Váš zdravotný stav, ja som užívala 3x 200 mg čistej rozchodnice ružovej).
Nájdete napríklad tejto

Je účinná aj po pôrode, pôsobí ako prírodné antidepresívum.

 

rozchodnica ružová, upokojenie, na nervy, počas tehotenstva, po pôrode

Zdravá strava v tehotenstve 
Je to možné v dnešnej dobe ?

Nie všetko, čo sa nám predkladá (hlavne v médiách, od rôznych výživových poradcov a iných odborníkov) ako zdravé, je zdravé  skutočne pre každého.

Rôzne zdravotné ťažkosti súvisia so stravou. Ich pôvod je v rôznych reakciách lektínov nachádzajúcich sa v strave a antigénoch prítomných v krvi a vo všetkých tkanivách.

Podľa obsahu lektínov môžu byť jednotlivé potraviny napríklad prospešné, neutrálne alebo aj veľmi škodlivé. 

To je jeden z hlavných dôvodov, prečo napríklad rovnaké diéty nefungujú na všetkých rovnako.

Je to jeden z  dôvodov, prečo ľudia môžu konzumovať to isté a každý bude vyzerať inak, bude mať iné ťažkosti a choroby.

Existuje mnoho rôznych a vzájomne si odporujúcich informácií o strave, a to nielen na internete. Ak sa rozhodnete ísť touto cestou uzdravenia sa a zbavenia sa kilogramov, obráťte sa na niekoho, kto má s tým skúsenosti.

Viac sa môžete dočítať v článku o tajomstve krvi a zdravotných problémoch – tu.

krvne skupiny a strava, krvne skupiny a chudnutie, krvne skupiny a vplyv zdravia

Viete čo obsahujú potraviny, ktoré bežne – denne konzumujeme ?
Viac sa dočítate v našom článku „Žranica súčasnej chémie v potravináchtu.

PONAUČENIE A ZÁVER

Som mamou 3 úžasných detí, ktoré sa mi v zdraví podarilo priviesť na tento svet za 4 roky. a v tom najlepšom, ale aj najťažšom zmysle sú mojimi najväčšími učiteľmi a najpravdivejším zrkadlom.

Po prvých dvoch pôrodoch som nerozumela veľa pôrodným a popôrodným problémom, ťažkostiam, celkovým komplikáciám a hlavne SÚVISLOSTIAM. Keď som spomínala na svoj 1. a 2. pôrod, na pôrody mojich kamarátok a známych, zistila som, že ženy sa často stávajú obeťami systému a tabuliek.

Keby nám lekári aj v mojom prípade dali čas a priestor (neboli sme v ohrození života), mohli sa prvé dve deti narodiť úplne inak, mohla som aj ja mať úplne iné šestonedelie a aj kojenie mohlo byť iné. Nič sa síce nedeje náhodou, všetko má svoj zmysel, vedela som však, že ďalší takýto pôrod nechcem zažiť.

zdravie, vzťahy, rodina, ako ovplyvňujú vzťahy naše zdravie, vplyv vzťahov a rodiny na zdravie, psychické príčiny zdravotných problémov, rodinné príčiny zdravotných problémov, celostné zdravie a vzťahy

Môj 1. a 2. pôrod bol úplne medicínsky (vedený len lekármi a ich zásahmi), kedy som sa úplne oddala do rúk zdravotníkov. Môj tretí pôrod a následne aj priebeh kojenia bol diametrálne odlišný a uzdravujúci. Vďaka tomu, že som bola informovaná (nie – len medicínsky) a pripravovala sa nielen fyzicky, ale hlavne psychicky

V čom bol najväčší rozdiel v jednotlivých pôrodoch ?

Hlavným rozdielom je pripravenosť na pôrod, nielen fyzicky, ale hlavne psychicky. Z fyzickej stránky je to strava a doplnenie potrebnej výživy. Nie všeobecne zdravá strava, nie všetko je zdravé pre každého.

Viac sa môžete dočítať v článku o tajomstve krvi a zdravotných problémoch tu.

O tom, čo bežne – denne  konzumujeme (aj nevedome) sa dočítate v našom článku Žranica súčasnej chémie v potravináchtu.

Pôrod môže byť posilňujúca skúsenosť, môže priniesť žene pocit, že keď dokázala porodiť dieťa, dokáže už čokoľvek, veď čo je viac ?

Ak však žena nemá dobré spomienky, pokiaľ je pôrod vyvolávaný alebo sa jej inak berú kompetencie porodiť dieťa, môže mať pocit zlyhania a hlbokej traumy, ktorá sa následne môže prejaviť aj v ťažkostiach pri kojení a ďalších komplikáciach. Preto je nesmierne dôležité dobre sa na pôrod pripraviť, fyzicky aj psychicky.

Najväčším rozdielom je byť bez strachu. Ľahko sa to hovorí, ľahko sa to píše, je to  ťažšie, keď má žena zlé skúsenosti a vie, čo všetko môže počas pôrodu môže zažiť.

Čo je prevenciou strachu ?

Pôrod je skúsenosť neprenosná. Je to potrebné zažiť na vlastnej koži. Je to prechodový rituál, v ktorom sa zo ženy RODÍ MATKA, z muža OTEC, rodí sa RODINA.

Je to oslava života. Je to najťažšia a najkrajšia životnú skúška. Neopísateľne ťažká „práca“, neuveriteľná radosť a intímna skúsenosť zároveň. Spomienky na pôrod ostávajú väčšinou na celý život.

Pôrod skutočne nemusíme len prežiť, ale môžeme si ho vo všetkej kráse a výnimočnosti užiť. Prajem všetkým budúcim mamičkám a ich rodinám, aby ich pôrod prebehol vedome a do budúcnosti im priniesol radosť a životnú silu, z ktorej budú dlhodobo čerpať, pretože na celkovom pôrode skutočne záleží.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *